DNA Factor V Gene Test - DK

Denne test måler, om du har den genetiske ændring i genet Faktor V Leiden.

I nogle tilfælde kan det nemlig skyldes en hyppigt overset genetiske ændring i genet Faktor V (5 - det er et romertal), som er et gen, der påvirker blodets evne til at størkne (koagulere). Faktisk så godt, at tendensen til blodpropper (DVT - venetrombose) øges.

Faktor V Leiden (som er det fulde navn) er en genetisk mutation (en polymorfi), som nedarves. Arver man ét defekt gen fra en forældre, er man heterozygot. Har man arvet to kopier af det "defekte" gen (en fra hver forælder), er man homozygot (men det er sjældent).

Det betyder bl.a. at folk med Faktor V Leiden har:

  • Større tendens til blodpropper (venetromboser)
  • Flere fertilitetsproblemer (det er ofte i denne forbindelse, at Faktor V opdages). 
  • Flere komplikationer under graviditeten
  • Større risiko for ufrivillig abort og dødfødsel
  • Større tendens til blodpropper ved brug af p-piller

6,6% af den danske befolkning er faktisk bærere af denne variant - og det er en del. De fleste oplever dog heldigvis ikke ovennævnte gener. 

Under graviditeten kan Faktor V Leiden dog ikke kun give blodpropper i ben og lunge, men også i moderkagen og navlestrengen. Er fostret også bærer af Faktor 5 Leiden, så kan der også opstå blodpropper i fostret. Og det giver altså den øgede risiko for abort og komplikationer.

Find testen her.

Tilføj en overskrift (5)