Terms and conditions

HANDELSBETINGELSER, PERSONDATA-, PRIVATLIVS- & COOKIEPOLITIK


  1. HANDELS-, ABONNEMENTS- og LEVERINGSBETINGELSER

Produkter, kurser, ydelser og tjenester udbydes af Phoenix Rising ApS, Slotsgade 5, Vallø, 4600 Køge, CVR-nr. 41603372

Dette gælder også produkter, kurser, uddannelse, ydelser og tjenester udbudt gennem Institut for Komplementær Hormonterapi.


  1. KONTAKT: 

Kontakt Phoenix Rising ApS på hej@carolinefibaek.dk

Kontakt Institut for Komplementær Hormonterapi direkte på info@hormonterapeut.dk  


  1. PRISER & GEBYRER:

Der er ingen betalingsgebyrer på Dankort eller ved betaling gennem Paypal eller QuickPay.

Alle priser er angivet i danske kroner inklusive moms, medmindre andet er angivet.


3.1 KORTTYPER:

Butikken tager imod følgende kort: Dankort, VISA, MasterCard.

Butikken tager imod betaling via: Stripe og QuickPay.


3.2 ÆNDRING AF BETALINGSOPLYSNINGER:

Du kan ændre dine betalingsoplysninger, ved at følge linket i faktura eller betalingspåmindelse, hvor der står “KLIK HER FOR AT ÆNDRE BETALINGSOPLYSNINGER”.

Det er dit eget ansvar at ændre betalingsoplysninger, hvis du fx får nyt betalingskort.


3.3 MANGLENDE BETALING:

Er betalingen af købte produkter, kurser, uddannelse, ydelser eller tjenester mangelfuld eller udebleven forbeholdes retten til at videregive inddrivelsen af den manglende betaling til et Inkassofirma (som fx, men ikke begrænset til, Debito).

Herefter vil inddrivelsen ske efter gældende lov.

Er den manglende betaling knyttet til helt eller delvist onlineprodukter lukkes adgangen til disse, indtil betalingen er sket fyldestgørende.  


  1. LIVE WORKSHOPS, KURSER & EVENTS V. CAROLINE FIBÆK APS

4.1 AFBUD: 

Melder du afbud med 1 måned til afholdelse kræves 50 % i gebyr.

Ved mindre end 1 måned til afholdelse gives der ingen refusion. 

Dog er du er altid velkommen til at overdrage din plads til en anden eller komme på venteliste til næste hold. 

OBS: Der gælder andre regler for digitale produkter. Se længere nede i Handelsbetingelserne. 


4.2 SÆRLIGT FOR PERSONLIGE KONSULTATIONER:

Afbestillingsbetingelser for personlige konsultationer:

Personlige konsultationer skal afbestilles minimum 10 hele hverdage inden konsultationen.

Hvis konsultationen afbestilles senere end 10 hverdage før, hæfter du for 50% af beløbet for konsultationen.

Hvis konsultationen aflyses mindre end 24 timer før konsultationen, hæfter du for hele beløbet.


4.3 HORMONTERAPEUT UDDANNELSEN & TILHØRENDE KURSUSMODULER:

Uddannelse, kurser og workshops afvikles på de angivne tidspunkter.

I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis kurser eller workshops skulle blive aflyst uden at blive erstattet af en ny dato, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Aflyses en dag på uddannelsen (eller uddannelsens kursusmoduler), bliver dagen erstattet af en ny dato.


4.3.1. Betaling: 

Du kan betale uddannelsen i 1 eller flere rater.

Tilmelding inkl. tilhørende betalingsaftale er bindende - uanset om du betaler i 1 eller flere rater. 

Du har 14 dages returret, som ved køb af alle andre produkter, dog med undtagelse i forbindelse med helt eller delvist digitale produkter. Her ophører returretten når du får adgang til det digitale produkt. (Se stk. 6.1)

Se stk. 3.3 om manglende betaling.


4.3.2 Gebyrer på Hormonterapeut Uddannelsen

Der kan i visse tilfælde forekomme gebyrer på Hormonterapeut Uddannelsen.

Dette sker fx i forbindelse med afholdelse af sygeeksamen, ryk til andre hold mm.

Alle gebyrer er listet på Hormonterapeut Uddannelsens hjemmeside og kan oplyses ved henvendelse til teamet.


4.3.3 Færdiggørelse af Hormonterapeut Uddannelsen

Hormonterapeut Uddannelsen færdiggøres ved ordinær eksamen.

Er uddannelsen påbegyndt inden 2020 vil den ordinære eksamen efterfølge modul 20 og være en del af den samlede uddannelse.

Er uddannelsen påbegyndt efter 2020, afsluttes uddannelsen med ordinær eksamen på Certificeringsmodulet, senest 5 år efter start på uddannelsens kursusmoduler.
Certificeringsmodulet vil altid afslutte uddannelsen og har en række adgangskrav, som fremgår af uddannelsens hjemmeside (www.hormonterapeut.dk) og kan oplyses ved henvendelse til Instituttets team.

Deltager den studerende ikke i den ordinære eksamen kan der tilkøbes en sygeeksamen.

Den studerende skal have tilkøbt og været til sygeeksamen senest 14 måneder efter den ordinære eksamen.

Sker dette ikke udløber muligheden for færdiggørelse af studiet, uden tilkøb af evt. manglende færdiggjorte moduler; gen-køb og gennemførsel af kursusmoduler tilhørende uddannelse, som er taget for mere en 5 år siden; rettelse af modul- og hovedopgave; superviseret praktik og eksamen. (Hvad der mangler for færdiggørelse af studiet noteres i Hormonterapeut Uddannelsens database over studerende, ved udløbet af de 14 måneder den studerende har til at tilkøbe og være til sygeeksamen – medmindre den studerende har gjort klart, at denne ikke ønsker at gå til eksamen.)

Priser, mulighed for merit mm. kan oplyses af Instituttets team på admin@hormonterapeut.dk


4.3.4 Hvad berettiger Hormonterapeut Uddannelsen og den tilhørende titel til:

4.3.4.1:

Hormonterapeut Uddannelsens gennemførsel munder ud i retten til at bruge titlen lægeeksamineret Komplementær Hormonterapeut™. Titlen tildeles kun efter bestået eksamen eller sygeeksamen.
Ved start på uddannelsen efter 2020 vil titlen først blive tildelt efter gennemførsel af Certificeringsmoduler, inkl. bestået eksamen eller sygeeksamen.

Vær opmærksom på, at gennemførsel af et eller enkelte kursusmoduler, tilhørende Hormonterapeut Uddannelsen IKKE giver rettighed til den beskyttede titel. Titlen kan kun opnås som beskrevet ovenfor.

Som færdiguddannet fra Hormonterapeut Uddannelsen må du derefter bruge den beskyttede titel.

Dog må den varemærkebeskyttede titel ” Komplementær Hormonterapeut™” ikke anvendes enkeltstående i markedsføringsøjemed. Det vil sige, at termen gerne må benyttes, men ikke må stå alene. Rettigheden hertil ligger alene hos Institut for Komplementær Hormonterapi og Caroline Fibæk ApS.


4.3.4.2:

Som Komplementær Hormonterapeut™ har man ret til at drive egen virksomhed, og rådgive klienter ud fra principperne, som bliver brugt på Hormonterapeut Uddannelsen, inden for den komplementære Hormonterapi.


4.3.4.3:

Al anvendelse af undervisningsmateriale skal ske under hensyntagen til Institut for Komplementær Hormonterapi og Phoenix Rising ApS ophavsrettigheder.

På samme måde skal al kopiering af undervisningsmaterialet alene ske efter aftale med Institut for Komplementær Hormonterapi.

Som Komplementær Hormonterapeut™ har man ret til at bruge materialet fra uddannelsens Kliniske Værktøjskasse i egen selvstændige klinik. Materialet må ikke bruges i klinikkæder eller under tilsvarende/lignende omstændigheder.

Materialet er copyright beskyttet og må ikke ændres, tilskæres, tilføjes til eller på anden måde justeres fra dets oprindelige udseende. Fx må man ikke tilføje eget logo, fjerne spørgsmål fra spørgeskemaer mm. Opremsningen er ikke udtømmende.


4.3.4.4:

Som Komplementær Hormonterapeut™ har man IKKE ret til at bruge Phoenix Rising ApS’s materiale fra andre kurser. Således må materiale udviklet til fx HormonKuren ikke benyttes. Opremsningen er ikke udtømmende.


4.3.4.5:

Som Komplementær Hormonterapeut™ har man IKKE ret til at drive konkurrerende virksomhed eller konkurrerende uddannelse, i forhold til Institut for Komplementær Hormonterapi og Phoenix Rising ApS.

Man må som Komplementær Hormonterapeut™, hverken under eller efter bestået uddannelse undervise eller oplære andre i konceptet.


4.3.4.6:

Som Komplementær Hormonterapeut™ har man ret til selv at indspille lydfiler med forlæg i undervisermanualer, lydfiler, videofiler eller andet undervisningsmateriale af Institut for Komplementær Hormonterapi.

Dette kan kun ske under forudsætning af, at lydfilerne ikke videredistribueres til andre end egne kursister, og ikke sælges som fx hjemmestudie eller onlinekursus, da denne rettighed eksklusivt tilhører Institut for Komplementær Hormonterapi.

Selv om den Komplementære Hormonterapeut™ selv indtaler lydfilerne med forlæg i lydfiler mm. lavet af Institut for Komplementær Hormonterapi, forbliver ophavsretten hos Institut for Komplementær Hormonterapi.


4.3.4.7:

Som Komplementær Hormonterapeut™ får man, efter eget ønske, en fremtræden under menupunktet ”Find Hormonterapeut” på websitet www.hormonterapeut.dk, hvor den Komplementære Hormonterapeut™ optræder med foto, en kort tekst om egen klinik og ydelser, samt oplysninger om geografisk område.

Denne placering på Institut for Komplementær Hormonterapi’s hjemmeside sker først efter endt uddannelse.

Institut for Komplementær Hormonterapi fører ikke tilsyn med tidligere studerendes egne klinikker.


4.3.4.8:

Som Komplementær Hormonterapeut™ har man retten til at være med i Hormonterapeut Uddannelsens Alumni gruppe. Gruppen er et sparringsnetværk med faglærer tilknyttet, og er kun for færdiguddannede Komplementære Hormonterapeuter™.


4.4. DER FILMES PÅ UNDERVISNINGSDAGE, LIVEDAGE, KURSUSDAGE, TIL LIVEEVENTS OG ARRANGEMENTER: 

Til alle undervisningsdage, livedage, kursusdage, workshops mv. afholdt af Phoenix Rising ApS og Institut for Komplementær Hormonterapi filmes der.

Denne filmning finder sted med både fastgjorte og håndholdte kameraer – inkl. m. mobiltelefoner/smartphones.

Filmningen bruges bl.a. til streaming af undervisning mv. bl.a. til studerende/kursusdeltagere mv. i de tilhørende online spaces.

Streaming af det filmede materiale finder sted via Twenty Three og Simplero. Dertil optages streamingen og deles via Twenty Three og Simpleo. Yderligere kan der ske streaming via sociale medier, som (men ikke begrænset til) Facebook eller Instagram.

Dertil bruges det filmede/optagede materiale i produktion af undervisnings- og marketingsmateriale.
Materialet bruges bl.a. på hjemmesider, i nyhedsbreve, på sociale medier mv.

Ønsker man ikke at blive filmet skal man tydeligt erklære dette til Instituttets team, og samtidig være forberedt på at der, som følge af dette ønske, er områder, hvor det ikke er muligt at befinde sig som konsekvens heraf. 

Vi kan ikke garantere at man ikke bliver filmet, hvis dette ikke overholdes. 


  1. SÆRLIGT FOR ABONNEMENTER:

For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode på det kortnummer der er angivet ved købet. 

Kvittering tilsendes per e-mail umiddelbart efter hvert træk. 

Phoenix Rising ApS forbeholder sig ret til at overdrage abonnenterne til andet selskab.
Abonnenterne vil blive varsles om skift af aftalepart i god tid.


5.1 OPSIGELSE AF ABONNOMENTER:

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til hej@carolinefibaek.dk 

Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere.

Allerede udstedte fakturaer skal dog stadig betales.


  1. RETURRET:

Der er 14 dages returret.

Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på hej@carolinefibaek.dk og du vil få pengene retur.

Pengene refunderes automatisk til den konto, du har betalt fra. 


6.1 BEMÆRK DOG FØLGENDE VED KØB AF DIGITALE PRODUKTER: 

Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret.

Dette gælder fx HormonKuren, Online KvindeCirkel og Hormonterapeut Uddannelsen. (Opremsningen er ikke udtømmende)

Selv hvis du har valgt ratebetaling, er betalingerne bindende. 


  1. DIGITALE PRODUKTER:

Digitale produkter er dine til evigt eje, medmindre andet fremgår.

Phoenix Rising ApS er ikke forpligtet til at hoste materialet til evig tid.

Derfor er det kun dit ”til evig tid”, i det omfang du husker at downloade materialet til egen opbevaring, såvel som laver en backup, i det tilfælde du skulle miste adgang til det sted, du først downloadede materialet til.

Vi lukker dog aldrig ned for adgang til materialet uden minimum 14 dages varsel.

Det påfalder altid køber at vedligeholde sin e-mail i sin brugerprofil hos Phoenix Rising ApS, så evt. advarselsmails når frem i tide.

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, og kan købes med både dankort og gennem Paypal (hvor du kan anvende VISA, MasterCard og American Express).

Du kan ikke fortryde et køb af et digitalt produkt. Se mere herom i punkt 6.1. 


  1. ANSVARSFRASKRIVELSE:

Du er selv ansvarlig for din oplevelse af produktet, hvad angår problemer der relaterer til din netforbindelse, hvorvidt din browser er opdateret til aktuelle version eller om du har de nødvendige programmer eller applikationer der gør det muligt at afspille, downloade og læse pdf-filer.

Bruger du en tablet eller smartphone skal du også være opmærksom på de programmer og applikationer det kræver at downloade og afspille. 

Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.

På forløb som fx HormonKuren og i medlemsklubber som den Online KvindeCirkel (opremsningen er ikke udtømmende) arbejder vi med personlig udvikling.

Deltagelse er på eget ansvar og kan ikke erstatte lægebehandling. Forløb af denne karakter er derfor ikke for syge eller psykisk syge mennesker. Derfor kan Phoenix Rising ApS ikke drages til ansvar for eventuelle bivirkninger efter deltagelse på HormonKuren, den Online KvindeCirkel eller lignende produkter. 


PERSONDATA-, PRIVATLIVS- & COOKIEPOLITIK

Når du er kunde hos os og besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at vejlede dig i dit helbredsforløb hos os, samt tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af det indhold, der vises på vores hjemmeside.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bestiller en konsultation, et forløb eller foredrag, foretager køb via websitet el.lign.


9.1 OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED KØB /BESTILING AF KONSULTATION /TILMELDELSE TIL ET FORLØB M.V.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger:

Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

I det omfang du selv indtaster informationerne behandles desuden:

Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og evt. helbredsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login, booking af konsultation eller ved køb.


9.2 OPLYSNINGER OM DIN ADFÆRD PÅ HJEMMESIDEN

Vi indsamler informationer om din adfærd, når du besøger vores hjemmeside, såsom f.eks. hvilke sider du har besøgt, i hvilken rækkefølge, og hvor du har klikket på disse sider.

Oplysningerne bruger vi til at sikre, at du får den bedste og mest relevante oplevelse på hjemmesiden og for løbende at optimere vores hjemmeside.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet.

Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer vi indsamler på vores hjemmeside, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.


9.3 OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED AT DU TILMELDER DIG VORES E-POST MED NYHEDSBREV

Når du tilmelder dig vores e-post med nyhedsbrev, tilbud og andre nyheder fra Phoenix Rising ApS, behandler vi dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.


9.4 BRUG AF PERONOPLYSNINGER, FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG:

Vi indsamler og bruger personoplysninger til de formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi lovgivningsmæssigt er berettigede eller forpligtede til det.

Vi bruger dine personlige oplysninger til at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse med vores hjemmeside, og får mest ud af dit forløb som kunde hos os. Når du opretter dig som Bruger, giver du samtidig samtykke til vores behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Persondatapolitik.

Dine personoplysninger (indsamlet i forbindelse med et køb/bestilling af konsultation/tilmeldelse til et forløb mv.) bliver registreret og gjort tilgængelige for andre udvalgte brugere og databehandlere, med det formål at de skal kunne levere den ønskede tjenesteydelse for dig.

Når du registrerer dig som kunde, indsamler vi de oplysninger du selv afgiver fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter du køber og evt. helbredsoplysninger.

Formålet er, at vi kan levere den service, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere.

Dine oplysninger opbevares så længe du er kunde hos os.

Per definition er du livslang kunde hos os, idet du som kunde er berettiget livslang adgang til de dokumenter du har bestilt, samt Phoenix Rising’s sundhedsunivers.

Du kan til enhver tid blive slettet som kunde hos os, men så skal du være opmærksom på at du i så fald ikke længere har adgang til materialer hos os. Kontakt os her.

Hvis du har givet samtykke til e-post, bruger vi dine personoplysninger til at sende nyhedsbreve, tilbud og andre nyheder fra Phoenix Rising ApS.


9.5 COOKIES:

Når du besøger Phoenix Rising ApS websites modtager du automatisk en eller flere cookies.

En ”cookies”, er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.
Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte: Facebook Pixel, Google Analytics, Google AdWords, Google Tag Manager Instagram

Cookiens levetid kan variere efter hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookies forsvinder så snart du lukker browservinduet, andre kan eksistere i flere år.
Mange udbydere anvender typisk 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik og indholdsrelaterede cookies. Bemærk at levetiden forlænges efter hvert besøg, så det er f.eks. 24 måneder fra sidst, at du har besøgt et website, at cookies opbevares på din computer.


9.6 SAMTYKKE:

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. (Se ovenfor hvilke oplysninger der indsamles ved samtykke).

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte vores dataansvarlige hos Phoenix Rising ApS kontaktes her.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du ikke længere benytte vores hjemmeside.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til gældende lovgivning.


9.7 VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER OG DATABEHANDLING:

Data om din brug af websitet, hvilket indhold du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Dette gælder fx Simplero, som er vores udbyder til salg og afvikling af uddannelse, kurser, onlineprodukter, tjenester og ydelser.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i EU godkendte lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Dine data behandles fortroligt og anonymiseret.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail, samt helbredsoplysninger m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.


9.8 SLETNING AF PERSONDATA:

Som udgangspunkt er du livslang kunde hos os, idet du som kunde har livslang adgang til materialer og det sundhedsunivers du har købt rettighed til.

Du kan til enhver tid blive slettet som kunde hos os, men så skal du være opmærksom på at du så mister adgang til materialer hos os.

Vi håndterer din henvendelse manuelt og med svartid indenfor en uge. Du kan kontakte os her.

Oplysningerne opbevares generelt i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige.

Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Vi kan afvise rettigheder, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi det naturligvis gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats.

Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse.

Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke kan slette tilhørende kopier fra vores arkiv-servere med det samme, og det er ikke sikkert at personoplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.


9.9 SIKKERHED:

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vores interne overførsel af personfølsomme oplysninger via e-mail eller hjemmesiden carolinefibaek.dk sker derfor krypteret.

Det sker at vi modtager oplysninger af personfølsom karakter via kanaler, som vi ellers har frabedt os den form for kommunikation på. Det sker hvis du indtaster personfølsomme oplysninger i beskeder på vores sociale medier eller i mails til vores kundeservice. Vi gør dagligt hvad vi kan for at begrænse dette, og holder os orienteret i rådgivning for virksomheder som vores i forhold til, hvordan vi kan forbedre vores service. Dog er vi nødsaget til at behandle dine personfølsomme oplysninger, hvis du tilsender dem til os på sådan vis.


9.10 INDSIGT OG KLAGER:

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet.

Ovenstående rettigheder håndteres manuelt af vores dataansvarlige som kontaktes her.
Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.


KONTAKT

Phoenix Rising ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

Hvis du ønsker, at gøre brug af dine rettigheder til f.eks. opdatering, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, eller hvis du har spørgsmål til denne Persondata-, Privatlivs & cookiepolitik, kan du kontakte os via følgende:

Phoenix Rising ApS
CVR-nr. 41603372
E-mail: hej@carolinefibaek.dk